Andries Nagtegaal
Henk Temming
Martin Okhuysen
Louis van den Bogert
Hans Kraay
Frans de Munck
Wim Visser
Gerrit Krommert
Dirk Lammers
Tonny van der Linden
Cor Luiten

 
Op zondag 15 juni 1958 behaalde DOS het landskampioenschap. Nu vijf-en vijftig jaar later kan iedere rechtgeaarde Utrechtse voetbalsupporter de elf Gouden Namen nog spontaan opdreunen. Sportjournalist Hans van Echtelt zocht de betrokkenen in 1998 op en maakte een serie portretten van de hoofdpersonen die destijds zorgden voor een absoluut hoogtepunt in de Utrechtse voetbalgeschiedenis.

Waarom deze site ?

Als zoon van één van deze sporthelden heb ik natuurlijk destijds een exemplaar van deze speciale uitgave van Hans van Echtelt mogen ontvangen. Dit ligt allemaal veilig opgeborgen in een la op zolder. Maar om te voorkomen dat dit eventueel verloren gaat, wil ik deze unieke uitgave voor een ieder toegankelijk maken.

Als u in het bezit bent van foto's uit deze periode en bereid bent om deze in bruikleen te willen geven om deze site nog aantrekkelijker te maken mail en er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen.

Speciale dank aan:
Hans van Echtelt
Els en Jos van Vogelpoel


Monument voor DOS ná  55 jaar? Binnenkort meer.

Tonnie van der Linden 80 jaar - lees meer